Az Iskola küldetésnyilatkozata


Olyan iskolát szeretnénk, ahova a tanulók és felnőttek szívesen lépnek be. Ahol a tanulók egyéni képességeikhez igazodó oktató-nevelő munka során állandó sikerélményhez jutnak.


A Zöldmező Utcai Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény a sajátos nevelési igényű gyermekek komplex gyógypedagógiai fejlesztését tűzte ki célul. Kiemelten fontosnak érzi működése szempontjából, egyrészt a hagyományos értékek megőrzését és továbbvitelét, különösen a tudás, a tanulás, a munka megbecsülését, a morális értékek képviseletét, a nemzeti identitástudat alakítását, megerősítését, másrészt olyan új értékek formálását, mint a tolerancia, a felelősségtudat vállalása, együttműködés, empátia, integráció, esélyteremtés biztosítása, támogatása.